image description

שירותים בנושא נכסים

שירותים בנושא נכסים

חברת בר טכנולוגיות הינה החברה המובילה במתן שרותים בנושא נכסים במגזר המוניציפלי , פעילות ענפה מתבצעת גם בארגונים עתירי נכסים במגזרים אחרים.

מגוון הפעילויות והלקוחות מאפשרים לחברה לחלוק עם לקוחותיה את ניסיונה הרב תוך שיפור והתמקצעות מתמידים , שירותי החברה הינם מקיפים וכוללים את מגוון הפעילויות הקשורות בניהול נכסים , כל הפעילויות מבוצעות בהתאם להנחיות משרד הפנים ודינים אחרים.

 • מערכות מידע לניהול נכסים - אפיון ופיתוח מערכות מידע, הטמעה, בניית ממשקים ושילוב במערכות הארגון.                 
 • סקרי נכסים - ביצוע סקרי נכסים והקמת בסיסי נתונים במפרטים רבים ומגוונים.
 • ביצוע הפקעות ורישום - גיבוש מדיניות, ביצוע בפועל של כל שלבי ההפקעה, רישום הזכויות והטמעתם במאגרי המידע.
 • יעוץ והשבחת נכסים - ניתוח ומתן המלצות כלכליות, תכנוניות וניהוליות לצורך מימוש נכסים והשבחתם.
 • שירותים מקצועיים והשמת מומחים - לביצוע מכלול הפעילויות הכרוכות בניהול ותפעול הנכסים כגון מעקב אחר חוזים ותהליכים, פיקוח על נכסי הארגון, מעקב שינויים, עדכון שוטף של בסיסי הנתונים ועוד.
 • הקמת יחידות נכסים והפעלתן.
 • הקצאות מקרקעין - בניית ספר הקצאות ממוחשב וטיפול בהקצאות מקרקעין משלב הגשת הבקשה להקצאה ועד הקצאה בפועל.
 • הכנת פרוגרמה לצורכי ציבור.
 • סריקת מסמכים תכניות ותיקי נכסים.
 • שרותים נוספים בהתאם לצרכי הלקוח.
 • מעקב תכנוני - מעקב אחר פרסומים של שינויים סטטוטוריים בוועדות התכנון השונות המשפיעים על נכסי הלקוח.

מגוון כוח אדם האיכותי בחברה מאפשר ביצוע פרויקטים באופן שלם ומקצועי בכל הנושאים הנ"ל, והתמודדות עם נושאים לא שגרתיים.צור קשר