image description

יום הזכרון 2022

יום הזכרון לשואה ולגבורה 2022

תודה לגברת ברכה לנדאו ששיתפה אותנו בסיפור השואה שלה ושל משפחתה.

תודה גם ל"זיכרון בסלון" שדואגים שנזכור ולא נשכח.